Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü


İdealimiz
, Öğrencilerimizin seçtikleri yolda başarıyla ilerleyen, özgüveni yüksek, toplumda fark yaratan, yüksek potansiyelli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları geleceğe en iyi şekilde taşımaktır.

Görevimiz, kaliteli eğitim-öğretim vermeyi ilke edinmiş, uzmanlık alanlarında deneyimli seçkin akademik kadromuz ve güleryüzlü hizmet anlayışını benimsemiş nitelikli idari personelimizle, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerine en iyi şekilde cevap vermektir.

Hedeflerimiz, sürekli gelişen ve büyüyen üniversitemize, işin gerektirdiği performansı gösterecek kaliteli iş gücünü temin etmek, doğru pozisyonlarda konumlandırmak, kişisel gelişimlerini teşvik ederek, en değerli varlığımız olan insan kaynağımızın gelişmesini sürekli kılmaktır.

Yaşar Üniversitesi, çalışanlarının yetkinliklerinin ve performanslarının geliştirilmesine önem vermekte, bu nedenle 360° performans değerlendirme sistemini benimsemektedir.

İnsan Kaynakları Departmanının Ana Sorumlulukları:

Yaşar Üniversitesi’nin bir yükseköğretim kurumu olarak tercih edilirliğini arttırmak ve devam ettirmek için, alanlarında deneyimli akademisyenleri ve yetenekli çalışanları bünyesine katmak, uzmanlık alanlarına göre işe yerleştirmek.
Yaşar Üniversitesi’nin öngörü  ve hedefleri doğrultusunda çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak.
Performans değerlendirme sisteminin uygulamaya geçirilmesi ile kurum içerisinde kısa ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesine odaklanmayı sağlamak.
İnsan kaynağının etkin yönetilebilmesi için gerekli olan çalışmaları planlamak ve yürütmek.
İdari ve akademik birimlere gereksinim duydukları desteği vermek.