SAYILARLA İK

Mart 2017 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 41
Doç.Dr. 31
Yrd.Doç.Dr. 105
Öğr.Gör.Dr. 26
Öğr.Gör. 46
Araş.Gör. 92
Okutman 90

Mart 2017 İtibari İle İdari Kadro

Tüm tam zamanlı idari kadro
Yönetim Kadrosu 29
Ofis Personeli 112
Teknik Personel 28
Hizmetli Personel 122