SAYILARLA İK

Eylül 2017 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 40
Doç.Dr. 35
Yrd.Doç.Dr. 97
Öğr.Gör.Dr. 31
Öğr.Gör. 41
Araş.Gör. 80
Okutman 85

Eylül 2017 İtibari İle İdari Kadro

Tüm tam zamanlı idari kadro
Yönetim Kadrosu 38
Ofis Personeli 116
Teknik Personel 26
Hizmetli Personel 122