SAYILARLA İK

Temmuz 2017 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 41
Doç.Dr. 33
Yrd.Doç.Dr. 100
Öğr.Gör.Dr. 29
Öğr.Gör. 42
Araş.Gör. 89
Okutman 88

Temmuz 2017 İtibari İle İdari Kadro

Tüm tam zamanlı idari kadro
Yönetim Kadrosu 29
Ofis Personeli 115
Teknik Personel 26
Hizmetli Personel 126