SAYILARLA İK

Ekim 2019 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 49
Doç.Dr. 46
Dr.Öğr.Üyesi 101
Dr.Öğrt.Gör. 29
Öğrt.Gör. 116
Araş.Gör. 106

Ekim 2019 İtibari İle İdari Kadro

Kadrolu İdari Personel
Yönetim Kadrosu 29
Ofis Personeli 132
Teknik Personel 32
İnşaat Bakım-Onarım Personeli 21
Sürücü 6