SAYILARLA İK

Ocak 2021 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 57
Doç.Dr. 47
Dr.Öğr.Üyesi 107
Dr.Öğrt.Gör. 17
Öğrt.Gör. 112
Araş.Gör. 107

Ocak 2021 İtibari İle İdari Kadro

Kadrolu İdari Personel
Yönetim Kadrosu 29
Ofis Personeli 126
Teknik Personel 29
İnşaat Bakım-Onarım Personeli 20
Sürücü 6