Açık ve Uzaktan Öğrenme Uyg.ve Araş.Mrk. Müdürlüğü