İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 numaralı kanunun 29. maddesi uyarınca İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
d) Verilecek benzeri görevleri yapmak.
Devamı