SAYILARLA İK

Ocak 2018 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 44
Doç.Dr. 37
Yrd.Doç.Dr. 103
Öğr.Gör.Dr. 32
Öğr.Gör. 28
Araş.Gör. 100
Okutman 84

Ocak 2018 İtibari İle İdari Kadro

Tüm tam zamanlı idari kadro
Yönetim Kadrosu 28
Ofis Personeli 116
Teknik Personel 27
Hizmetli Personel 123