SAYILARLA İK

Kasım 2018 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 46
Doç.Dr. 41
Dr.Öğr.Üyesi 105
Dr.Öğrt.Gör. 25
Öğrt.Gör. 112
Araş.Gör. 97

Kasım 2018 İtibari İle İdari Kadro

Kadrolu İdari Personel
Yönetim Kadrosu 27
Ofis Personeli 127
Teknik Personel 31
İnşaat Bakım-Onarım 20
Hizmetli Personel 113