SAYILARLA İK

Ocak 2019 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 46
Doç.Dr. 41
Dr.Öğr.Üyesi 103
Dr.Öğrt.Gör. 25
Öğrt.Gör. 113
Araş.Gör. 97

Ocak 2019 İtibari İle İdari Kadro

Kadrolu İdari Personel
Yönetim Kadrosu 28
Ofis Personeli 129
Teknik Personel 31
İnşaat Bakım-Onarım 21
Hizmetli Personel 114