SAYILARLA İK

Eylül 2018 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 41
Doç.Dr. 36
Dr.Öğr.Üyesi 102
Dr.Öğrt.Gör. 33
Öğrt.Gör. 114
Araş.Gör. 97

Eylül 2018 İtibari İle İdari Kadro

Tüm tam zamanlı idari kadro
Yönetim Kadrosu 27
Ofis Personeli 125
Teknik Personel 29
Hizmetli Personel 126