SAYILARLA İK

Temmuz 2018 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 45
Doç.Dr. 38
Dr.Öğr.Üyesi 103
Dr.Öğrt.Gör. 32
Öğrt.Gör. 111
Araş.Gör. 100

Temmuz 2018 İtibari İle İdari Kadro

Tüm tam zamanlı idari kadro
Yönetim Kadrosu 27
Ofis Personeli 126
Teknik Personel 29
Hizmetli Personel 132