SAYILARLA İK

Aralık 2019 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 49
Doç.Dr. 46
Dr.Öğr.Üyesi 100
Dr.Öğrt.Gör. 30
Öğrt.Gör. 115
Araş.Gör. 108

Aralık 2019 İtibari İle İdari Kadro

Kadrolu İdari Personel
Yönetim Kadrosu 29
Ofis Personeli 135
Teknik Personel 32
İnşaat Bakım-Onarım Personeli 20
Sürücü 6