SAYILARLA İK

Temmuz 2020 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 51
Doç.Dr. 45
Dr.Öğr.Üyesi 102
Dr.Öğrt.Gör. 27
Öğrt.Gör. 116
Araş.Gör. 111

Temmuz 2020 İtibari İle İdari Kadro

Kadrolu İdari Personel
Yönetim Kadrosu 29
Ofis Personeli 131
Teknik Personel 31
İnşaat Bakım-Onarım Personeli 20
Sürücü 6