SAYILARLA İK

Mart 2018 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 45
Doç.Dr. 39
Yrd.Doç.Dr. 103
Öğr.Gör.Dr. 33
Öğr.Gör. 35
Araş.Gör. 104
Okutman 83

Mart 2018 İtibari İle İdari Kadro

Tüm tam zamanlı idari kadro
Yönetim Kadrosu 27
Ofis Personeli 119
Teknik Personel 27
Hizmetli Personel 125