SAYILARLA İK

Mart 2019 İtibari İle Akademik Kadro

Kadrolu Öğretim Elemanları  
Prof.Dr. 45
Doç.Dr. 41
Dr.Öğr.Üyesi 102
Dr.Öğrt.Gör. 29
Öğrt.Gör. 111
Araş.Gör. 86

Mart 2019 İtibari İle İdari Kadro

Kadrolu İdari Personel
Yönetim Kadrosu 26
Ofis Personeli 131
Teknik Personel 31
İnşaat Bakım-Onarım 21
Hizmetli Personel 114